Het Hollands Kaasmuseum

Het zuivelproduct “kaas” is typisch Nederlands. Een bezoek aan het kaasmuseum in Alkmaar geeft u inzicht in de bereiding van kaas, de handel en het leven op het platteland. Nederland is door haar klimaat en bodem bijzonder geschikt voor het houden van koeien. Koeienmelk is het basisproduct. Illustraties die bestaan uit; historische gebruiksvoorwerpen, film- en beeldmateriaal en schilderijen tonen het bereidingsproces door de eeuwen heen. Voor de kinderen is er een speurtocht door het museum.

www.kaasmuseum.nl